This Page

has moved to a new address:

OSTOLAKOSSA: "Tänä iltana laivassamme matkustaa 56 eri kansallisuutta."

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service